Cleaning & Coating Nederland

Eenschonegevel.nl is een dochteronderneming van Cleaning & Coating Nederland. Cleaning & Coating Nederland is in 2015 opgericht en heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren om de natuur minder te belasten. De nanocoatings die zowel eenschonegevel.nl als Cleaning & Coating Nederland gebruiken zijn biologisch, absoluut onschadelijk voor het milieu en geproduceerd volgens het Cradle to Cradle (C2C) principe. De medewerkers denken op een zeer positieve manier mee om op een zo efficiënt mogelijke wijze, met zo min mogelijke belasting voor het milieu, de opdrachten uit te voeren.

Biologische nanocoatings

De biologische nanocoatings die wij gebruiken en verkopen dragen op een zeer positieve manier bij aan dit streven. Een oppervlak door ons voorzien van nanocoating is voor een zeer lange tijd beschermd tegen weersinvloeden, groenalg, oxidatie, corrosie en schimmels. Dit betekent veel minder schoonmaken, géén chemicaliën, minder waterverbruik, minder arbeid en geen belasting van het milieu.

Cradle to Cradle (C2C)

De nanocoatings die Cleaning & Coating Nederland gebruikt worden met in acht neming van het “Cradle-to-Cradle” principe geproduceerd. Dit betekent: de natuur respecteren door gebruik te maken van de grondstoffen die de natuur biedt. Dit wordt omgezet, zonder chemicaliën te gebruiken, in een duurzaam werkende stof (nanocoating) en vervolgens zonder devaluatie terug gegeven aan de natuur.

cradle to cradle

   wikipedia