Ons team

Nano-applicator

Cleaning & Coating Nederland bestaat uit vier zeer toegewijde vaste medewerkers (0ns team) en meerdere invalkrachten die allen zijn gecertificeerd als nano-applicator.
Voor de grotere projecten worden deze (altijd dezelfde) invalkrachten ingehuurd en zij zullen altijd onder auspiciën  staan van één van de vaste medewerkers.

Verschillende nanocoatings

De medewerkers zijn volledig op de hoogte van de werking en verwerking van de diverse nanocoatings en kunnen uitstekend bepalen welke nanocoating op welke ondergrond het beste effect zal hebben.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheidsgevoel is in hoge mate aanwezig en de medewerkers beseffen heel goed dat zij werken aan- of op de eigendommen van iemand anders. Zij zijn ze zich zeer wel bewust van de waarde van uw bezit en zullen met alle respect omgaan met uw eigendommen.  Daarnaast wordt er altijd naar het maximaal haalbare resultaat gestreefd.