Kosten gevelreiniging

Iedereen wil natuurlijk weten hoeveel de kosten van gevelreiniging zijn.

Jammer, maar dat kan niet een, twee, drie worden bepaald. Het is van veel factoren afhankelijk en om een eerlijke prijs te maken zullen wij zelf een inventarisatie gaan maken.

Een keiharde prijs is “op afstand” niet te bepalen maar we kunnen wel proberen u een indicatie te geven zodat u zelf kunt berekenen hoeveel het schoonspuiten en behandelen met nanocoating u ongeveer kost.

Als u gevelreiniging wenst uit te laten voeren is het belangrijk dat u een concreet beeld heeft van de prijsopbouw waar rekening mee dient te worden gehouden. De prijsopbouw van gevelreiniging is zeer transparant. 67 % van de kosten gaan naar het arbeidsloon. De resterende 33 % zijn nodig om de kostprijs van nanocoating en het schoonmaakmiddel te verantwoorden.

Werkwijze

U heeft een globale berekening gemaakt en vindt dat een reëel bedrag dus wilt u een volgende stap zetten.

U stuurt ons een bericht of belt om een afspraak te maken.

Wij inventariseren uw pand, bekijken de mogelijkheden en bereikbaarheid van de gevel, berekenen een prijs per vierkante meter en bepalen met u of een proefspot wordt gedaan.

proefspot

Wij gaan een “proefspot” doen, een  klein stukje schoonspuiten van ongeveer 1 m² om te bepalen of wij de gevel of het object voldoende schoon krijgen zodat het aan onze kwaliteitsnormen voldoet. Het kan zelfs zijn dat wij de opdracht  niet aannemen als wij zelf niet tevreden zijn over het resultaat na schoonspuiten omdat, als daarna nanocoating wordt aangebracht, de ondergrond wordt gefixeerd.

Factoren

Hier leggen wij uit welke factoren meetellen om een eerlijke prijs te maken.

Een prijs voor gevel reiniging is afhankelijk van de volgende factoren:

Soort ondergrond

Mate van vervuiling

Hoelang is het al vervuild

Hoe hoog is het pand

Kunnen we overal makkelijk bij

Kunnen we steigers plaatsen

Hoeveel vierkante meter is het pand

 

Soort ondergrond

Is de gevel uit bakstenen opgebouwd en zijn de bakstenen erg poreus of zijn ze hard gebakken.

Is het een gestucte gevel?  En hoe dik is de stuc aangebracht? Heeft het stucwerk een donkere kleur?

Is de gevel van beton?

Een bakstenen gevel met een normaal gebakken steen kan op redelijke druk, heet water en stoom worden schoongespoten, een heel poreuze gevel heeft meer werk nodig en zal daardoor iets duurder zijn dan een normaal gebakken gevelsteen.

Een gestucte gevel heeft de meeste aandacht nodig omdat zoals bekend stucwerk een zeer open structuur heeft, het kan zijn dat het vuil tot diep in de muur is doorgedrongen en het kan zijn dat er een heel dunne stuclaag op de gevel is aangebracht. Als de stuc zeer dun is aangebracht geeft dat al direct problemen en kan het niet worden schoongespoten met een hogedrukreiniger of met het hogedruk stoomapparaat, ook al kunnen wij de druk verlagen. Hetzelfde geldt voor een gestucte gevel met een donkere kleur. Als de kleur is aangebracht  en de stuc heeft niet door en door dezelfde kleur dan geeft het dezelfde problemen.  Als alternatief kan dan worden besloten om de gevel met enzymen te behandelen, dit zijn micro-organismen (biologisch, net zoals de nanocoatings die wij gebruiken) die het vuil, de groenalg en schimmels verteren. Nadat de enzymen hun werk hebben gedaan wordt er met heel lage druk alsnog alles schoongespoten zodat daarna de nanocoating kan worden aangebracht. Het schoonspuiten van een gestucte gevel is altijd een zeer secuur werk, wat niet wil zeggen dat een gevel dat van ander materiaal is opgebouwd (bakstenen, beton) minder zorg vraagt. Bovenstaande vergt meer werk en dus zal het schoonmaken duurder maken dan een bakstenen gevel of een betonnen gevel.

Mate van vervuiling

Is de ondergrond zeer vuil en is er veel groenalg of zijn er veel schimmels dan  betekent het dat wij langer bezig zijn met schoonspuiten en wordt het arbeidsloon duurder.

Hoelang is het al vervuild

Hier geldt hetzelfde als hierboven beschreven, zit het vuil er al jaren op dan hebben we meer tijd nodig om het schoon te spuiten wat ook weer resulteert dat het arbeidsloon meer wordt.

Hoe hoog is het pand

Is het pand hoger dan 9 meter dan zullen wij de hoogwerker inzetten en dat brengt weer meer kosten met zich mee

Kunnen wij overal makkelijk bij

Staan er obstakels of bomen in de weg, is overal beplanting aangelegd zonder een stenen pad, of iets dergelijks, deze zaken tellen ook mee.

Kunnen we steigers plaatsen

Hetzelfde als boven, is er voldoende ruimte om op hoogte te kunnen werken

Hoeveel vierkante meter is het pand

Dit bepaalt natuurlijk voornamelijk de uiteindelijke prijs.

De kosten voor een “ makkelijke” gevel is                €    5,00 per m² ( normale arbeidsuren).

De kosten voor een “moeilijke” gevel is                    €  10,00 per m² ( meer arbeidsuren nodig).

De kosten voor een “zeer moeilijke” gevel is            €  15,00 per m² ( de meeste arbeidsuren nodig).

Er is natuurlijk een variatie mogelijk in de werkelijke vierkante meter prijs en dat is sterk afhankelijk van bovenvermelde factoren. Zoals eerder geschreven willen wij eerst altijd bij u langs komen om een inventarisatie te maken en dan kan een definitieve eerlijke prijs worden afgesproken. Een definitieve prijs is bij ons ook daadwerkelijk een definitieve prijs, er zal nooit van worden afgeweken, ook niet als wij veel langer bezig zijn met schoonspuiten dan in eerste instantie berekend is.

De kosten voor het aanbrengen van nanocoating:

op een bakstenen gevel        €  10,00 per m² normaal gebakken baksteen (standaard verbruik nanocoating)

op een betonnen gevel          €  10,00 per m² normaal beton (standaard verbruik nanocoating)

op een bakstenen gevel         €  12,00 per m² poreuze baksteen (meer verbruik nanocoating)

op een stuc gevel                   €  15,00 per m² het meeste verbruik nanocoating

Er is kwantumkorting mogelijk als meerdere buren mee doen met de gevelreiniging, er kan in één keer worden doorgewerkt wat zal besparen op het arbeidsloon.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken reageert u dan door middel van het onderstaande reactieformulier of klik hier voor een e-mail bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *